Succesvolle acties

Sinds de start van stichting Kans Tegen Kanker (2012) hebben er tal van acties plaatsgevonden. Vaak in samenwerking met lokale partijen zoals sportverenigingen, scholen en gezondheidsinstellingen. Dat gebeurt in principe op basis van structurele samenwerking, een soort partnership.

We hebben intussen mooie ervaringen met diverse succesvolle acties en evenementen. Acties die zowel inhoudelijk geslaagd zijn: leuk & origineel, als wat betreft de doelstelling: een mooie opbrengst voor onze stichting.

Succesvolle acties worden – uiteraard wegens dat succes – regelmatig herhaald en ook uitgebreid. Zoals het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse voor Kans Tegen Kankerde fun-run voor pupillen, ideaal voor sport-clubs. Maar ook de rommelmarkt en het charity-diner doen het goed. Daarnaast staan we open voor elk leuk of creatief idee voor een persoonlijke actie.