Beschikbare uitkeringen

Stichting Kans Tegen Kanker

Beschikbare uitkering

Actuele aanvraagperiode : 2022-2 (01-05-2022 t/m 31-08-2022).

Stichting Kans Tegen Kanker stelt zich ten doel financiële tegemoetkoming te kunnen doen aan patiënten die medische behandelingen tegen kanker moeten ondergaan en daarvoor geen vergoeding ontvangen vanuit de ziektekostenverzekering.  Aanvragen en uitkeringen zijn gebonden aan regels welke zijn opgenomen in het ‘Reglement Uitkeringen Stichting Kans Tegen Kanker’. Het jaar is verdeeld in periodes, waarbij voor iedere periode de maximale vergoedingen en beschikbare uitkeringsplafonds zijn opgenomen. Vanaf 01-05-2022 is periode 2022-2 geopend en loopt tot en met 31-08-2022. In deze periode kunnen aanvragen worden ingediend die betrekking hebben op behandelingen in de periode 01-09-2021 tot en met 31-08-2022 In deze periode is het ‘besluit vergoedingen periode 2022-2 van toepassing. Op de pagina ‘Reglement’ treft u de voorwaarden aan voor het doen van een aanvraag. Onderstaand zijn de bepalingen uit het besluit vergoedingen periode 2022-2 opgenomen.

Besluit vergoedingen periode tot en met 31-08-2022 (2022-2) ten laste van het uitkeringsfonds stichting Kans Tegen Kanker.

Op dit besluit is het ‘Reglement Uitkeringen Stichting Kans tegen Kanker’ van toepassing.

Begripsbepalingen:

KTK: Stichting Kans Tegen Kanker

Aanvraagperiode: Periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden gedaan. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag door KTK is ontvangen.

Behandelperiode: Periode waarbinnen de behandeling waarvoor een aanvraag wordt ingediend heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.

Periodeplafond: Maximaal beschikbaar bedrag aan uitkeringen over het totaal van de aanvragen in de aanvraagperiode.

Aanvraagplafond: Maximaal beschikbaar bedrag aan uitkering per aanvraag.

Besluit 2022-2

De aanvraagperiode loopt van 01-05-2022 tot en met 31-08-2022. Aanvragen die buiten deze periode worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

De behandelperiode loopt van 01-09-2022 tot en met 31-08-2022.

Het periodeplafond is vastgesteld op € 5.000,00.   Dit is het maximaal beschikbare bedrag aan uitkering in de aanvraagperiode.

Het aanvraagplafond is vastgesteld op € 1.000,–  per periode met een maximum van 2 x 1.000,- per jaar.

Voor het indienen van een aanvraag of informatie omtrent de procedure kunt u een mail sturen naar

uitkeringen@kanstegenkanker.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van aanvragen en uitkeringen, abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief.

Scroll naar top