Reglement

Stichting Kans Tegen Kanker

Reglement

Heb jij een uitkering nodig van stichting Kans Tegen Kanker? Dan kun je een aanvraag indienen via de pagina uitkeringen. Zo kun je makkelijk een financiële bijdrage aanvragen voor een kankerbehandeling in Nederland of in het buitenland.

Als je voldoet aan de voorwaarden van de stichting Kans Tegen Kanker nemen wij je verzoek in behandeling. Wat die voorwaarden precies zijn en hoe wij werken? Dat kun je lezen in het Reglement Uitkeringen.  Je kunt een aanvraag indienen als je de Nederlandse nationaliteit hebt en in Nederland woont. Daarbij is van belang dat je bent ingeschreven bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Belangrijk/tip:

De aanvraag kan ook worden ingediend namens de patiënt, door een wettelijke dan wel gemachtigde vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld je partner of een direct familielid (ouders, broers, zussen e.d.)

Of en hoeveel de stichting Kans Tegen Kanker kan uitkeren hangt mede af van het aantal aanvragen dat binnenkomt, en het beschikbare budget in die periode. Daarover lees je meer in het Besluit Vergoeding per periode (over de bepalingen voor de betreffende aanvraag en uitkeringsperiode).

Reglement Uitkeringen Stichting Kans Tegen Kanker

A. Doelgroep:

Sub A Kankerpatiënten, die
1. Nederlandse Nationaliteit bezitten ( Nederlands paspoort/ identiteitsbewijs kunnen overleggen).
2. In Nederland woonachtig zijn.
3. Bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn.
4. Een behandeling in Nederland of het buitenland tegen kanker ondergaan of moeten ondergaan, waarvan de
kosten van een door arts voorgeschreven medische behandeling(en) niet vergoed worden door de
verzekeringsmaatschappij.

B. Wie kunnen een aanvraag doen:

Onder sub A genoemde Kankerpatiënten of de wettelijke vertegenwoordigers van hen.

C. Aanvraag:

De aanvrager dient de volgende informatie bij het aanvraagformulier te voegen:
– Uitgebreide informatie van de behandeling     en uitvoerend arts
– Kopie van het verzekeringsbewijs
– Kopie van de schriftelijke verklaring en/ of doorverwijzing van een Nederlandse arts
betreffende de behandeling waarvoor de aanvraag wordt ingediend, indien aanwezig
– Kopie van de schriftelijke afwijzing van de verzekeringsmaatschappij om de kosten te
vergoeden van de behandeling waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
– Kopie van factuur(en) van de uitgevoerde  behandeling(en) die niet worden
vergoed door de zorgverzekering.

D. Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend:

– Bijdrage in kosten van een in Nederland of in het buitenland door een arts voorgschreven medische
behandeling tegen kanker.

E. Vergoedingen:

– De gemaximeerde hoogte van de vergoedingen alsmede de van toepassing zijnde termijnen
van indienen van aanvragen zijn geregeld in het geldende “Besluit vergoedingen periode”.

F. Besluit Aanvraag/Beschikking:

– Nadat de gevraagde stukken, tijdig aangeboden zijn tezamen met de bescheiden, zie A en C
en de factuur, zal de uitkeringscommissie de aanvraag in behandeling nemen.
– Een besluit van de uitkeringscommissie zal worden medegedeeld aan de
aanvrager.

– De hoogte van de vergoeding is geregeld in het besluit vergoedingen. over de periode van de
betreffende aanvraag. Betaling van het toegewezen bedrag zal plaats vinden nadat een
positief besluit is afgegeven.

Scroll naar boven