Over ons

Stichting Kans Tegen Kanker

De stichting Kans Tegen Kanker is gestart in 2012. De initiatiefnemer Han Heerkens, overleed in 2016 aan de ziekte, na een jarenlange, dappere strijd tegen kanker. Hij stond niet alleen; natuurlijk zijn ook wij – partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen – betrokken; wij zetten de strijd tegen kanker voort via de stichting Kans Tegen Kanker.

Onze stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI instelling.

Buitenland

De strijd tegen kanker bracht ons bij de behandelmogelijkheden in het buitenland. Met name in Duitsland blijken artsen vaak verder te (kunnen/willen) gaan, en ook eerder te willen werken met innovatieve therapieën, al dan niet in combinatie met bestaande behandelwijzen. Een voorbeeld hiervan is hyperthermie. Voor deze behandeling kunt u ook in Nederland terecht bij het hyperthermiecentrum.

Km gewandeld tegen kanker
Km gefietst tegen kanker
Acties georganiseerd
Euro opgehaald

Gewonnen tijd

Mensen met kanker hebben vaak baat bij die benadering. Ook als de strijd tegen kanker uiteindelijk (nog) niet gewonnen wordt, ervaart de patiënt toch een heel belangrijke persoonlijke winst: tijdwinst! Want vaak levert zo'n behandeling extra tijd op. Extra maanden, soms jaren, die voor de patiënt en zijn omgeving zeer waardevol is. En een enkele, de uitzondering, blijkt de ziekte teruggedrongen.

Mensvriendelijk

Die gewonnen leef-tijd, biedt de patiënt bovendien een menswaardige kwaliteit van leven, ook dankzij de mensvriendelijke behandeling. Behandeling in de dubbele betekenis van: zowel medisch handelen, als mensvriendelijk bejegenen. Met als uitgangspunt: als patiënt ben je geen dossier, maar een mens, een individu die te maken heeft met kanker.

Kostendekking

De ervaring is dat de kosten voor behandeling in het buitenland en in sommige gevallen ook in Nederland lang niet altijd gedekt worden door de Nederlandse Zorgverzekeraars; als patiënt moet je er zelf voor opdraaien, of zorgen dat je gesponsord wordt. Dat is de eerste van de twee kerndoelstellingen van Kans tegen Kanker: het bieden van financiële ondersteuning bij behandelingen welke niet worden vergoed door de zorgverzekeraar of op een andere wijze worden vergoed. Het gaat hierbij om door een arts voorgeschreven behandelingen. Onze tweede doelstelling is het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Scroll naar top