Landingspagina

Intro

Waarom?
Als kankerpatiënt kun je voor behandeling soms beter en sneller terecht in het buitenland. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten niet altijd, of beperkt. Ook komt het voor dat een door een arts voorgeschreven aanvullende behandeling en/of middelen niet of beperkt worden vergoed.Daarom biedt Kans Tegen Kanker, in die situaties, financiële ondersteuning. Iedereen kan ondersteuning aanvragen. Daarnaast zet onze stichting zich in voor onderzoek.

Hoe?
Kans Tegen Kanker kan financiële steun bieden dankzij (sponsor)acties en donaties. De bijdragen komen van zowel particulieren, als bedrijven en verenigingen. De inzet van vele enthousiaste vrijwilligers is onmisbaar voor onze stichting. Ook jij kunt helpen als partner, vrijwilliger of anders.

Onder acties verstaan wij elke activiteit die geld oplevert voor Kans tegen Kanker. Van individuele acties – zoals een sponsorwandeling (tijdens de 4Daagse) – tot grootschalige evenementen zoals een rommelmarkt, een sportdag voor school of een charity-diner. Hoe en wat je kunt organiseren? Heb je een idee? Wij denken graag mee!

Actie
Onder acties verstaan wij elke activiteit die geld oplevert voor Kans tegen Kanker. Van individuele acties – zoals een sponsorwandeling (tijdens de 4Daagse) – tot grootschalige evenementen zoals een rommelmarkt, een sportdag voor school of een charity-diner. Hoe en wat je kunt organiseren? Heb je een idee? Wij denken graag mee!

Onze visie

Ieder mens met de diagnose kanker heeft recht op een maximale kans in de strijd tegen kanker. Ook als die kans ligt in behandeling van kanker in het buitenland. De kosten daarvan mogen absoluut geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland de vergoeding van die kosten niet kunnen/willen betalen, biedt de stichting Kans Tegen Kanker wel een vergoeding . Dat geldt voor patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. Onze steun is gericht op directe (financiële) hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling bij kanker in NL en het buitenland, als de zorgverzekering het niet vergoedt. Die steun is uiteraard gebonden aan de voorwaarden, zoals beschreven in het uitkeringsregelement van onze stichting.

De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de stichting Kans Tegen Kanker zich ook in voor onderzoek.

 

Uitleg over het aanmelden voor een vergoeding bij KTK

Ben jij kankerpatiënt? Heeft je behandeling in Nederland weinig resultaat? Zijn je vooruitzichten niet positief? Vinden de arts(en) dat men niet veel meer voor je kan doen? Is jouw officiële status, wat men noemt, ‘uitbehandeld’?

Dan kun je voor (verdere) behandeling vaak nog wel terecht in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland, daar is de medische zorg anders georganiseerd. Daar biedt men alternatieve en/of aanvullende behandelingen tegen kanker. Artsen gaan vaak verder en de medische benadering kent meer mogelijkheden en biedt meer houvast.

Uiteraard kost een behandeling tegen kanker in het buitenland geld. De zorgverzekeraars in Nederland vergoeden die kosten niet altijd.

vergoeden. Dat betekent dus dat jij als patiënt je behandeling zelf moet betalen. Dat lukt niet iedereen.

Reglement

Heb jij een uitkering nodig van stichting Kans Tegen Kanker? Dan kun je een aanvraag indienen via de pagina uitkeringen. Zo kun je makkelijk een financiële bijdrage aanvragen voor een kankerbehandeling in Nederland of in het buitenland.

Als je voldoet aan de voorwaarden van de stichting Kans Tegen Kanker nemen wij je verzoek in behandeling. Wat die voorwaarden precies zijn en hoe wij werken? Dat kun je lezen in het Reglement Uitkeringen.  Je kunt een aanvraag indienen als je de Nederlandse nationaliteit hebt en in Nederland woont. Daarbij is van belang dat je bent ingeschreven bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Belangrijk/tip:

De aanvraag kan ook worden ingediend namens de patiënt, door een wettelijke dan wel gemachtigde vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld je partner of een direct familielid (ouders, broers, zussen e.d.)

Of en hoeveel de stichting Kans Tegen Kanker kan uitkeren hangt mede af van het aantal aanvragen dat binnenkomt, en het beschikbare budget in die periode. Daarover lees je meer in het Besluit Vergoeding per periode (over de bepalingen voor de betreffende aanvraag en uitkeringsperiode).

Reglement Uitkeringen Stichting Kans Tegen Kanker

A. Doelgroep:

Sub A Kankerpatiënten, die
1. Nederlandse Nationaliteit bezitten ( Nederlands paspoort/ identiteitsbewijs kunnen overleggen).
2. In Nederland woonachtig zijn.
3. Bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn.
4. Een behandeling in Nederland of het buitenland tegen kanker ondergaan of moeten ondergaan, waarvan de
kosten van een door arts voorgeschreven medische behandeling(en) niet vergoed worden door de
verzekeringsmaatschappij.

Wie kan een vergoeding voor behandeling bij kanker aanvragen?

 Kankerpatiënten of de wettelijke vertegenwoordigers van hen.

Welke informatie hebben wij nodig om een vergoeding aan te vragen?

De aanvrager dient de volgende informatie bij het aanvraagformulier te voegen:
– Uitgebreide informatie van de behandeling  bij kanker en uitvoerend arts
– Kopie van het verzekeringsbewijs
– Kopie van de schriftelijke verklaring en/ of doorverwijzing van een Nederlandse arts
betreffende de behandeling van kanker waarvoor de aanvraag wordt ingediend, indien aanwezig
– Kopie van de schriftelijke afwijzing van de verzekeringsmaatschappij om de kosten te
vergoeden van de behandeling waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
– Kopie van factuur(en) van de uitgevoerde  behandeling(en)  bij kanker die niet voor
vergoeding in aanmerking komen door de zorgverzekering.
– Bijdrage in kosten van een in Nederland of in het buitenland door een arts voorgschreven medisch        behandeling tegen kanker.
– De gemaximeerde hoogte van de vergoedingen alsmede de van toepassing zijnde termijnen
    van indienen van aanvragen zijn geregeld in het geldende “Besluit vergoedingen periode”.
– Nadat de gevraagde stukken, tijdig aangeboden zijn tezamen met de bescheiden, zie A en C
    en de factuur, zal de uitkeringscommissie de aanvraag in behandeling nemen.
– Een besluit van de uitkeringscommissie zal worden medegedeeld aan de
    aanvrager.
– De hoogte van de vergoeding is geregeld in het besluit vergoedingen. over de periode van
de
betreffende aanvraag. Betaling van het toegewezen bedrag zal plaats vinden nadat een
    positief besluit is afgegeven.

 

Uitgebreide tekst

 

Help Kans Tegen Kanker en doneer

Om te kunnen ondersteunen door middel van financiële vergoedingen, hangt mede af van het beschikbare budget. Dat budget is gebaseerd op de inkomsten die onze stichting verwerft via diverse instrumenten en kanalen. Dat zijn onder meer sponsoracties, bijdragen en giften van donateurs van zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Wil jij ook doneren? Dit kan als eenmalige donatie, bijvoorbeeld nalatenschap bij overlijden of als periodiek sponsor, bijvoorbeeld voor bedrijven als kerstgratificatie. Omdat wij een ANBI stichting zijn biedt dat ook nog eens fiscale voordelen. Elke financiële bijdrage is welkom, zonder ondergrens. Alle beetjes helpen samen om bergen te verzetten.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad

Uitgebreide tekst

 

stichting-kans-tegen-kanker-logo

Iedereen een Kans Tegen Kanker

Stichting Kans Tegen Kanker helpt graag bij behandelingen (ook in het buitenland) voor kankerpatiënten welke niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

ktk-bestuur

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll naar boven