Opbrengst rommelmarkt € 2200

 In Succesvolle Acties (Verslag)

De rommelmarkt in juni bij CVV de Jodan Boys was fantastisch dankzij de geweldige inzet van Toos en Wim Kamp, met medewerking van CVV de Jodan Boys en vele vrijwilligers!

Actueel