Partner worden

Door partner te worden bij Stichting Kans Tegen Kanker geeft u invulling aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO).

Wij spreken zelf graag van Sociaal Verantwoord Ondernemerschap omdat onze insteek (samen met onze partners) is gebaseerd op een collectieve aanpak voor de realisatie van de doelstellingen. Als vereniging, organisatie of bedrijf kunt u samen met uw leden of medewerkers aansluiten bij de expertise van de Stichting voor het ontwikkelen en uitvoeren van een geweldig evenement. Een actie waarmee u tegelijkertijd een concrete bijdrage levert aan de strijd tegen kanker.

Onder Fondspartners vindt u een nadere uiteenzetting van de werking.

Facilitaire partners leveren diensten en expertise aan onze stichting. Dit zal bij voorkeur geschieden zonder geldelijke vergoeding. In bepaalde gevallen kunnen partnerships worden afgesloten op basis van sterk gereduceerde tarieven. Kunt u iets voor ons betekenen, bijvoorbeeld dienstverlening of expertise op een van de gevraagde specialisaties (zie onder Facilitaire partners), maar ook op heel andere terreinen, neem dan alstublieft contact met ons op!